Oferta

Usługi poligraficzne MODR

Poligrafia MODR wykonuje prace poligraficzne z gotowych opracowań tekstowych i graficznych (skład tekstu lub grafika komputerowa, gotowe naświetlenia lub kalki - powierzchnia zadruku 485x310 jedno- dwu- trzykolorowa, CMYK) oraz wykonuje skład komputerowy i grafikę komputerową według zaleceń zleceniodawcy.

Drukujemy: książki, broszury, ulotki reklamowe, papiery firmowe, zaproszenia, pocztówki, druki, etykiety, wizytówki, gazety niskonakładowe dla instytucji i organizacji samorządowych.

Zlecane prace poligraficzne wymagają szczególnych kalkulacji związanych z indywidualnymi wymaganiami klienta (np. rodzaj papieru, nakład, wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym, specjalna obróbka i przygotowanie grafiki komputerowej).

Istnieje możliwość negocjacji ceny dla stałych klientów oraz przy druku wysokonakładowym.