Oferta MODR

Usługi MODR z zakresu bazy noclegowej

Siedziba Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieści się w Karniowicach, 18 km na północny zachód od aglomeracji miejskiej Krakowa.
Karniowice położone są w malowniczej okolicy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Miłośnicy przyrody i turystyki znajdą w Karniowicach atrakcyjne trasy spacerowe w Dolinach Kobylańskiej i Bolechowickiej.

Dojazd do Karniowic:

- samochodem z Krakowa, przez miejscowość Zabierzów lub Brzezie, a następnie Bolechowice.

- komunikacją publiczną (około 0,5 godziny jazdy) - autobusem MPK nr 268 z krakowskiego Osiedla Bronowice Nowe (komunikacja z dworca PKS i PKP do Bronowic tramwajem nr 4 lub 13 - należy wysiąść na ostatnim przystanku w Bronowicach Nowych)

- M-Busem z Krakowa ul. Rakowicka 22 w kierunku Krzeszowic przez Karniowice.


Zapraszamy do korzystania z pokoi gościnnych!

Oferujemy swoim gościom:

  • 69 tanich miejsc noclegowych w pokojach 2-4 osobowych (istnieje możliwość dostawki),
  • dostęp do pomieszczenia kuchennego (istnieje możliwość zapewnienia codziennego wyżywienia - catering),
  • salę konferencyjną z wyposażeniem audiowizualnym,
  • zorganizowanie ogniska.

Usługi poligraficzne MODR

Poligrafia MODR wykonuje prace poligraficzne z gotowych opracowań tekstowych i graficznych (skład tekstu lub grafika komputerowa, gotowe naświetlenia lub kalki - powierzchnia zadruku 485x310 jedno- dwu- trzykolorowa, CMYK) oraz wykonuje skład komputerowy i grafikę komputerową według zaleceń zleceniodawcy.

Drukujemy: książki, broszury, ulotki reklamowe, papiery firmowe, zaproszenia, pocztówki, druki, etykiety, wizytówki, gazety niskonakładowe dla instytucji i organizacji samorządowych.

Zlecane prace poligraficzne wymagają szczególnych kalkulacji związanych z indywidualnymi wymaganiami klienta (np. rodzaj papieru, nakład, wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym, specjalna obróbka i przygotowanie grafiki komputerowej).

Istnieje możliwość negocjacji ceny dla stałych klientów oraz przy druku wysokonakładowym.


Małopolski Informator Rolniczy"DORADCA"

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest wydawcą Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA", fachowego miesięcznika skierowanego do rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorcó strefy agrobiznesu, pracowników samorządów terytorialnych, administracji terenowej, instytucji obsługi rolnictwa, banków itp.

Na jego łamach podejmujemy aktualną tematykę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, techniki rolnej, agroturystyki, a także dziedzictwa kulturowego. Piszemy o problemach mieszkańców wsi, informujemy o ciekawych inicjatywach w regionie, relacjonujemy ważne wydarzenia regionalne i lokalne. Poruszamy problematykę polskiego sektora rolnego oraz informujemy o sposobach pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych.

W każdym numerze "Doradcy" publikujemy dodatek ekonomiczny zawierający notowania cenowe produktów rolniczych z terenu Małopolski oraz analizy aktualnych trendów rynkowych.

Gazeta ukazuje się w nakładzie 3300 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie całego województwa małopolskiego. Można ją nabyć w drodze prenumeraty, w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz u doradców MODR w każdym z powiatów województwa małopolskiego.

Oferujemy ciekawą treść, atrakcyjną formę i przystępne ceny prenumeraty! Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy oraz propozycje dotyczące współpracy w zakresie promocji! Szeroka oferta reklamowa Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" jest skierowana do instytucji, producentów rolnych, osób indywidualnych, firm ze sfery szeroko rozumianego agrobiznesu oraz z branży pozarolniczej zainteresowanych promocją na jego łamach.

Oferta reklamowa Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA"

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" przyjmuje do opublikowania reklamy, informacje handlowe, artykuły sponsorowane, ogłoszenia, wkładki reklamowe i komunikaty o tematyce zgodnej z profilem pisma.

Ogłoszenia płatne zamieszczamy na następujących zasadach:

- druk reklamy czarno-białej (format A4) – 665,00 zł (netto)

- druk reklamy kolorowej (format A4) wewnątrz numeru - 910,00 zł (netto)

- druk reklamy kolorowej (format A4) na okładce – 1150,00 zł (netto)

- artykuły sponsorowane - 1 strona formatu A4 – 665,00 zł (netto)

- wkładkowanie materiału reklamowego - 600,00 zł (netto)    

- przygotowanie reklamy - 20% ceny podstawowej 

Termin dostarczania materiałów do druku: na miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika (najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się czasopisma).

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz w broszurach:
nakład 500 egz. - 110,00 zł netto + cena reklamy w „Doradcy”
nakład 1000 egz.- 210,00 zł netto + cena reklamy w „Doradcy”
nakład 2000 egz. - 400,00 zł netto + cena reklamy w „Doradcy”

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz na stronie internetowej
Baner reklamowy (emisja tygodniowa) – 45,00 zł netto + cena reklamy w „Doradcy”
Bilboard reklamowy (emisja tygodniowa) - 80,00 zł netto + cena reklamy w „Doradcy”

Ponadto nieodpłatnie publikujemy drobne ogłoszenia rolników indywidualnych.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszenia prosimy o bezpośredni kontakt z doradcą MODR na swoim terenie i przekazanie w formie pisemnej uzgodnionej treści ogłoszenia lub przesłanie ogłoszenia pocztą na adres redakcji bądź drogą elektronicznąna adres doradca@modr.pl.

Kontakt: Dział Promocji i Wydawnictw - tel. 12 285-21-13/14 wew. 241, e-mail: wydawnictwa@modr.pl