Podstawa prawna dzia豉lno軼i

Ma這polski O鈔odek Doradztwa Rolniczego jest pa雟twow jednostk organizacyjn, posiadaj帷 osobowo嗆 prawn, nadzorowan przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzia豉lno嗆 Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego reguluje ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 pa寮ziernika 2004 roku (Dz. U. 2016. 356, z pó幡. zm.).

MODR Karniowice dzia豉 w oparciu o statut wydany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy O鈔odku dzia豉 12-osobowa Rada Doradztwa Rolniczego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy, który zapewnia realny wp造w 鈔odowisk rolniczych i wiejskich na program oraz dzia豉lno嗆 MODR.

 

Priorytety dzia豉lno軼i MODR

  • Zapewnienie pe軟ej absorbcji 鈔odków pomocowych poprzez implementacj instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej,
  • Wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na bazie ma貫j i 鈔edniej przedsi瑿iorczo軼i oraz dzia豉 ró積icuj帷ych dochody ludno軼i wiejskiej,
  • Popularyzowanie ekologicznych metod gospodarowania oraz przedsi瞝zi耩 dotycz帷ych ochrony 鈔odowiska naturalnego,
  • Kompleksowe oddzia造wanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy rolników w zakresie odnosz帷ym si do norm i standardów przewidzianych w "zasadzie wzajemnej zgodno軼i",
  • Wdra瘸nie nowoczesnych metod gospodarowania uwzgl璠niaj帷ych kryteria jako軼iowe oraz ekonomiczno - rynkowe,
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzaj帷ych do rewitalizacji terenów wiejskich na bazie tradycyjnych warto軼i kulturowych poszczególnych regionów naszego województwa,
  • Udzielanie pomocy w organizowaniu si rolników w zespo這we formy dzia豉nia i grupy producenckie,
  • Prowadzenie dzia豉lno軼i o鈍iatowej maj帷ej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i mieszka鎍ów wsi z uwzgl璠nieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowa.