Oferta

Ma這polski Informator Rolniczy

 

Ma這polski O鈔odek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jest wydawc Ma這polskiego Informatora Rolniczego "DORADCA", fachowego miesi璚znika skierowanego do rolników, mieszka鎍ów wsi, przedsi瑿iorcó strefy agrobiznesu, pracowników samorz康ów terytorialnych, administracji terenowej, instytucji obs逝gi rolnictwa, banków itp.

Na jego 豉mach podejmujemy aktualn tematyk z zakresu technologii produkcji ro郵innej i zwierz璚ej, rolnictwa ekologicznego, przedsi瑿iorczo軼i na obszarach wiejskich, techniki rolnej, agroturystyki, a tak瞠 dziedzictwa kulturowego. Piszemy o problemach mieszka鎍ów wsi, informujemy o ciekawych inicjatywach w regionie, relacjonujemy wa積e wydarzenia regionalne i lokalne. Poruszamy problematyk polskiego sektora rolnego oraz informujemy o sposobach pozyskiwania 鈔odków finansowych z funduszy unijnych.

W ka盥ym numerze "Doradcy" publikujemy dodatek ekonomiczny zawieraj帷y notowania cenowe produktów rolniczych z terenu Ma這polski oraz analizy aktualnych trendów rynkowych.

Gazeta ukazuje si w nak豉dzie 3300 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie ca貫go województwa ma這polskiego. Mo積a j naby w drodze prenumeraty, w siedzibie Ma這polskiego O鈔odka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz u doradców MODR w ka盥ym z powiatów województwa ma這polskiego.

Oferujemy ciekaw tre嗆, atrakcyjn form i przyst瘼ne ceny prenumeraty! Jeste鄉y otwarci na wszelkie inicjatywy oraz propozycje dotycz帷e wspó逍racy w zakresie promocji! Szeroka oferta reklamowa Ma這polskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" jest skierowana do instytucji, producentów rolnych, osób indywidualnych, firm ze sfery szeroko rozumianego agrobiznesu oraz z bran篡 pozarolniczej zainteresowanych promocj na jego 豉mach.

Oferta reklamowa Ma這polskiego Informatora Rolniczego "DORADCA"

Redakcja Ma這polskiego Informatora Rolniczego "DORADCA" przyjmuje do opublikowania reklamy, informacje handlowe, artyku造 sponsorowane, og這szenia, wk豉dki reklamowe i komunikaty o tematyce zgodnej z profilem pisma.

Og這szenia p豉tne zamieszczamy na nast瘼uj帷ych zasadach:

- druk reklamy czarno-bia貫j (format A4) – 665,00 z (netto)

- druk reklamy kolorowej (format A4) wewn徠rz numeru - 910,00 z (netto)

- druk reklamy kolorowej (format A4) na ok豉dce – 1150,00 z (netto)

- artyku造 sponsorowane - 1 strona formatu A4 – 665,00 z (netto)

- wk豉dkowanie materia逝 reklamowego - 600,00 z (netto)    

- przygotowanie reklamy - 20% ceny podstawowej 

Termin dostarczania materiaów do druku: na miesi帷 przed ukazaniem si miesi璚znika (najpó幡iej do 5 dnia miesi帷a poprzedzaj帷ego ukazanie si czasopisma).

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz w broszurach:
nak豉d 500 egz. - 110,00 z netto + cena reklamy w „Doradcy”
nak豉d 1000 egz.- 210,00 z netto + cena reklamy w „Doradcy”
nak豉d 2000 egz. - 400,00 z netto + cena reklamy w „Doradcy”

Pakiet: reklama w „Doradcy” oraz na stronie internetowej
Baner reklamowy (emisja tygodniowa) – 45,00 z netto + cena reklamy w „Doradcy”
Bilboard reklamowy (emisja tygodniowa) - 80,00 z netto + cena reklamy w „Doradcy”

Ponadto nieodp豉tnie publikujemy drobne og這szenia rolników indywidualnych.

Osoby zainteresowane zamieszczeniem og這szenia prosimy o bezpo鈔edni kontakt z doradc MODR na swoim terenie i przekazanie w formie pisemnej uzgodnionej tre軼i og這szenia lub przes豉nie og這szenia poczt na adres redakcji b康 drog elektroniczn彫a adres doradca@modr.pl.

 

Kontakt: Dzia Promocji i Wydawnictw - tel. 12 285-21-13/14 wew. 241, e-mail: wydawnictwa@modr.pl