Rozwój Obszarów Wiejskich

Rozwój Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 Czytaj więcej »

Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie reformy Wspólnej Polityki Rolnej

 Czytaj więcej »

Renty strukturalne

 Czytaj więcej »

Zalesianie gruntów rolnych

 Czytaj więcej »

Grupy Producentów Rolnych

 Czytaj więcej »

PROW 2007-2013

 Czytaj więcej »

Ułatwienie startu młodym rolnikom

 Czytaj więcej »

Doradztwo dotyczące działań objętych programem Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013

 Czytaj więcej »

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Czytaj więcej »

Wspólna polityka rolna szansą rozwoju gospodarstw niskotowarowych

 Czytaj więcej »

Zachowanie lokalnych odmian roślin na lata 2007-2013

 Czytaj więcej »

Rolnicy – uważajcie na „zakaz” podwójnego dofinansowania!!!

 Czytaj więcej »

Możliwości uzupełniania kwalifikacji zawodowych przez młodych rolników

 Czytaj więcej »

PROW 2007-2013 - działania delegowane

 Czytaj więcej »

Wymogi Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

 Czytaj więcej »

Renty strukturalne a nowe kryteria dostępu

 Czytaj więcej »

Standardy unijne w gospodarstwach rolnych

 Czytaj więcej »

Kontrola beneficjentów działań PROW 2007-2013

 Czytaj więcej »

Małopolskie Partnerskie Warsztaty Aktywizujące Kobiety z Terenów Wiejskich

 Czytaj więcej »

Informacja ARiMR dla Beneficjentów pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” poszkodowanych wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych

 Czytaj więcej »

Podsumowanie wykorzystania dopłat bezpośrednich w latach 2004-2013

 Czytaj więcej »

Podsumowanie realizacji PROW 2007-2013 w Małopolsce

 Czytaj więcej »

Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku

 Czytaj więcej »

Zmiany w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

 Czytaj więcej »

Propozycje reformy WPR po roku 2013 przedstawione przez Komisarza UE ds. rolnych w dniu 12.10.2011

 Czytaj więcej »

Jaka będzie Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

 Czytaj więcej »

Konsultacje publiczne nt. WPR

 Czytaj więcej »

Dopłaty bezpośrednie w roku 2015

 Czytaj więcej »

Projektowane stawki dopłat bezpośrednich za rok 2017

 Czytaj więcej »

Planowane nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018

 Czytaj więcej »

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

 Czytaj więcej »

Informacje dot. poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Czytaj więcej »

Nowa perspektywa finansowa dla polskiego rolnictwa - budżet UE na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

 Czytaj więcej »

„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

 Czytaj więcej »

Reorientacja zawodowa rolników w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Nowe instrumenty finansowania WPR 2014-2020

 Czytaj więcej »

PROW 2014-2020 dla małych gospodarstw

 Czytaj więcej »

Ankieta nt. działań do planu działania KSOW w perspektywie finansowej 2014–2020

 Czytaj więcej »

„Premie dla młodych rolników”

 Czytaj więcej »

Od grudnia 2015 r. nabór wniosków w ramach „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

Wybrane propozycje dla rolników z PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

PROW 2014-2020 - harmonogram planowanych naborów

 Czytaj więcej »

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 Czytaj więcej »

Wsparcie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – składanie wniosków w terminie 12.09 – 11.10.2016

 Czytaj więcej »

Prawo na wsi - ważne terminy, nowelizacje

 Czytaj więcej »

Zmiany w dopłatach do produkcji rolnej

 Czytaj więcej »

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Wsparcie finansowe w ramach działań administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego

 Czytaj więcej »

Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017

 Czytaj więcej »

Operacje realizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach schematu II pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Planowany nabór wniosków w ramach działania 5 KSOW

 Czytaj więcej »

Baza innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie

 Czytaj więcej »

Lista brokerów innowacji działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 Czytaj więcej »

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w działaniu PROW 2014-2020 „Współpraca”

 Czytaj więcej »

Umowy konsorcjum tworzonych grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”

 Czytaj więcej »

Przykłady funkcjonowania grup operacyjnych w UE

 Czytaj więcej »

Działanie „Współpraca” w PROW na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Opublikowano nowe akty prawne dotyczące PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne

 Czytaj więcej »

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - SIR

 Czytaj więcej »

Publikacja rozporządzenia w sprawie działania „Współpraca” PROW 2014-2020

 Czytaj więcej »

Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku – zachęcamy do odwiedzenia i polubienia

 Czytaj więcej »

Możliwość składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2014-2015 - do 25.08.2015

 Czytaj więcej »

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) - założenia

 Czytaj więcej »

Lista instytucji działających na rzecz propagowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich

 Czytaj więcej »

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

 Czytaj więcej »

Niekonwencjonalne sposoby zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych w zakresie owoców i warzyw w województwie małopolskim - wyjazd studyjny

 Czytaj więcej »

Szkolenie: Budowa materii organicznej w glebie w oparciu innowacyjne metody agrotechniczne - zalecenia dla praktyki rolniczej - 15.06.2016, Konary

 Czytaj więcej »

Kaskadowe szkolenie informacyjne w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania „Współpraca”

 Czytaj więcej »

Innowacje w usługach agroturystycznych

 Czytaj więcej »

Innowacyjna metoda wapnowania pól uprawnych w Małopolsce

 Czytaj więcej »

Budowa materii organicznej w oparciu o innowacyjne metody agrotechniczne – zalecenia dla praktyki rolniczej

 Czytaj więcej »

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2017 r. - nabór wniosków w terminie 10-23.02.2017

 Czytaj więcej »

Dopłaty Obszarowe 2007 - podsumowanie udziału MODR

 Czytaj więcej »

„Nie boję się dotacji”

 Czytaj więcej »

Zazielenianie w nowym systemie płatności bezpośrednich

 Czytaj więcej »

Stawki płatności bezpośrednich obowiązujące w 2014 roku

 Czytaj więcej »

Płatności bezpośrednie w nowym okresie finansowania WPR na lata 2014-2020

 Czytaj więcej »

Analiza wykorzystania dopłat bezpośrednich w latach 2004-2013

 Czytaj więcej »

Planowane zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku

 Czytaj więcej »

Wnioski o płatności bezpośrednie po nowemu

 Czytaj więcej »

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2010 - zgłoszenia

 Czytaj więcej »

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2012 - zgłoszenia

 Czytaj więcej »

Agroliga 2012 – rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego

 Czytaj więcej »

Agroliga 2014 – rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego

 Czytaj więcej »

Konkurs AgroLiga 2017 - zgłoszenia

 Czytaj więcej »

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2014 - zgłoszenia

 Czytaj więcej »

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2015 - zgłoszenia

 Czytaj więcej »

Wojewódzka edycja konkursu Agroliga 2016 - zgłoszenia do 01.07.2016

 Czytaj więcej »

Rolnictwo w sieci

 Czytaj więcej »

Ogólnopolska Telewizja Rolnicza - polecamy!

 Czytaj więcej »

Małopolskie rolnictwo w liczbach - 2007

 Czytaj więcej »

Rolnictwo województwa małopolskiego - 2013

 Czytaj więcej »

Garść statystyki - 2010

 Czytaj więcej »

Adresarz Europejski

 Czytaj więcej »