Technologia

Cross Compliance

Zasady wzajemnej zgodności (ang. cross compliance)

Od 1 stycznia 2009 roku rolnicy korzystający z: płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, dopłaty ONW, płatności z tytułu zalesiania gruntów, płatności z tytułu programów rolnośrodowiskowych zobowiązani są do spełnienia minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).  Czytaj więcej »