Wskaźniki

Ceny gruntów wg GUS

GUS, 2007-04-01

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2007r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego

/n
L.p Województwo Ceny gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie9 886 12 584 9 545 6 700
2 kujawsko-pomorskie 18 074 21 834 17 993 14 508
3 lubelskie 8 635 11 851 8 411 6 119
4 lubuskie 5 759 7 010 6 190 4 398
5 łódzkie 11 075 13 545 12 731 8 495
6 małopolskie 11 603 13 686 11 569 8 643
7 mazowieckie 12 259 16 604 13 349 9 263
8 opolskie 10 150 13 209 10 646 7 299
9 podkarpackie 6 011 7 503 5 885 4 428
10 podlaskie 13 798 19 916 14 735 11 212
11 pomorskie 12 654 16 450 13 317 10 239
12 śląskie 11 213 14 850 11 379 8 619
13 świętokrzyskie 7 108 9 427 7 197 4 871
14 warmiońsko-mazurskie 9 506 12 005 10 195 7 820
15 wielkopolskie 18 174 24 922 19 070 13 263
16 zachodniopomorskie 7 901 9 782 8 127 6 384
Polska 11 366 14 366 11 864 8 776
  • grunty dobre= grunty klas I,II,IIIa
  • grunty średnie= grunty klas IIIb, IV
  • grunty słabe= grunty klas V,VI