Raporty rynkowe

RYNEK ZBË»

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Badane s▒ ceny zakupu ziarna zbˇ┐ i sprzeda┐y produktˇw przemia│u zbˇ┐ w wybranych: przedsiŕbiorstwach, na gie│dach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony wystŕpuj▒ce w niektˇrych zestawieniach

Nazwa makroregionu Wojewˇdztwa wchodz▒ce w sk│ad makroregionu
centralno-wschodni lubelskie, │ˇdzkie, mazowieckie, podlaskie, warmi˝sko-mazurskie.
po│udniowy dolnoÂl▒skie, ma│opolskie, opolskie, podkarpackie, Âl▒skie, Âwiŕtokrzyskie.
pˇ│nocno-zachodni kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Do pobrania: