Raporty rynkowe

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Badane są ceny skupu oraz ceny sprzedaży jaj spożywczych.


Do pobrania: