Raporty rynkowe

Informator Ekonomiczno-Rynkowy

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Ceny artykułów rolnych i środków do produkcji rolnej zebrane przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Dane ogólnopolskie wykorzystano na podstawie biuletynów MRiRW.

Ceny wyrażono w zł za jednostkę.


Do pobrania: