Wiadomości

Konkurs Sposób na sukces

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pragnie upowszechnić oraz zachęcić do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”.
Jest to konkurs na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.
Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem, jest to już jego VIII edycja.
Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”, Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”, Firmą „Agrobroker”, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl
Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: tel. 0-22 / 729 66 34 do 38 wew. 116, 145 i 146; faks 0-22 / 729 72 91; e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl
Zgłoszenia należy przesłać w 5 egzemplarzach w terminie do 30 września 2007 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, ul.Pszczelińska 99
Konkurs „Sposób na Sukces”.

Opracowanie: Jan Boczkowski| Opracowane przez Admin |