Wiadomości

Szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 12-16.02.2018, Tarnów

Informacja  o szkoleniu w zakresie
,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’
12-16 luty 2018 r. Tarnów  

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach informuje, że: w dniach 12-16.02. 2018 r. zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie ,,Badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’.

Szkolenie dawniej znane było pod nazwą „Badanie okresowe opryskiwaczy i potwierdzanie  wymaganej ich sprawności technicznej’.

Szkolenie adresowane jest dla kandydatów chcących  uzyskać  uprawnienia  do prowadzenia badań  technicznych w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy.

Szkolenie to jest również bardzo przydatne dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu techniki ochrony roślin oraz BHP na szkoleniach: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego…, „Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin…’’, „Integrowana produkcja roślinna” oraz inspektorów nadzorujących system szkoleń z tego zakresu bądź nadzorujących stosowanie środków ochrony roślin oraz funkcjonowanie Stacji Kontroli Opryskiwaczy. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń – w ciągu przeszło 20 lat przeszkoliliśmy tysiące uczestników.

Szkolenie obejmować będzie  40 godzin  wykładów oraz ćwiczeń zgodnie z nowym programem z uwzględnieniem dodatkowo sprzętu szklarniowego, kolejowego oraz zaprawiarek. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi zarówno elektronicznymi jak i prostymi popularnymi rozwiązaniami w zasadzie wszystkich producentów dostępnymi  na rynku /Pessl, Herbst, Staben, Lurmark, Kempa, AAMS-SALVARANI, MULLER itp./ a także bogatą kolekcją podzespołów wykorzystywanych w konstrukcji opryskiwaczy krajowych i zagranicznych.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie ul. Mostowa 14,  33-100 Tarnów . Ze względu na to, że w Centrum wykonywane są na bieżąco badania techniczne opryskiwaczy uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość  zdobycia doświadczenia  w zakresie funkcjonowania typowej Stacji Oceny Opryskiwaczy w terenie. Oprócz samej metodyki badań sporo czasu poświęcamy także różnorodności konstrukcji opryskiwaczy oraz ich podzespołów/ ważne dla początkujących w tej branży/ a także kalibracji i modernizacji.

Uwaga 1 ! W programie szkolenia  zaprezentujemy również metodę pomiarów wydatków jednostkowych z wykorzystaniem elektronicznego przepływomierza AAMS-Salverani S-Monitor Nozzle Tester (Belgia) oraz przepływomierzy kalibrowanych z odczytem optycznym firmy KEMPA.

Uwaga 2. ! Nasz Ośrodek (MODR z siedzibą w  Karniowicach) posiada wpis do rejestru jednostek szkolących na potrzeby Urzędów Pracy zatem istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urzędy Pracy dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

Uwaga 3 ! Dysponujemy przygotowaną i doświadczoną kadrą. Prowadzący Centrum posiada liczne międzynarodowe certyfikaty szkoleń z tego zakresu a także odbył staże zawodowe w zachodnich ośrodkach (producenci opryskiwaczy oraz urządzeń diagnostycznych, stacjach kontroli opryskiwaczy), był członkiem zespołu przygotowującego krajowe prawodawstwo oraz opiniującym zmiany tego prawa. Jest autorem licznych publikacji, wydawnictw, regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach i seminariach z tego zakresu.

Wszyscy  wykładowcy posiadają ukończone Studia Podyplomowe  Integrowana Produkcja .

Uwaga 4 ! Regularnie publikujemy artykuły z zakresu techniki ochrony roślin w miesięczniku AgroProfil a także innej prasie fachowej.

Uwaga 5 ! Nasze Centrum prowadzi również Stację Kontroli Opryskiwaczy badającą co roku kilkaset opryskiwaczy.

!!!! To nasza stacja jako pierwsza w Polsce przebadała w dniu 27 lipca 1999 r. pierwszy opryskiwacz i nadała znak kontrolny nr. 000001   !!!!!!!!!!!!!!.

Uwaga 6 ! Można się będzie z nami zobaczyć na najbliższych Targach:

---Polagra Premiery Poznań 18-21 styczeń 2018r. Pawilon 3, stoisko 20 Ekotronic

Uwaga !!!   Rozpoczęcie kursu 12 lutego 2018r. godzina 10:00 , zajęcia teoretyczne i praktyczne  odbędą się na ulicy Mostowej 14, 33-100 Tarnów w siedzibie  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

Uwaga !!! W związku z tym że zajęcia odbywać się będą do godzin popołudniowych (program poszerzony pod kątem zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z Techniki Ochrony Roslin) sugerujemy skorzystanie z możliwości wyżywienia w miejscu szkolenia ( śniadanie, obiad, kolacja w cenie łącznie 40 zł/dobę w restauracji na miejscu). Koszt wyżywienia za cały kurs ( od obiadu w poniedziałek do obiadu w piątek) wyniósłby 177,00 zł. Osoby chcące skorzystać z zakwaterowania powinny dodatkowo przewidzieć kwotę za nocleg. Z reguły koszty zakwaterowania oscylują wokół kwot 140-300 zł łącznie za cały kurs w zależności od wybranej opcji. Wszystkim zainteresowanym którzy przyślą zgłoszenie uczestnictwa (w załączeniu formularz) wysyłamy szczegółową ofertę do wyboru miejsc zakwaterowania  w jednym  z niedrogich miejscowych   hoteli, domach studenta (od 32 zł/dobę – polecamy) itp. Szczegółowe informacje wysyłamy wszystkim po otrzymaniu karty zgłoszenia.        

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  pocztą lub faksem  karty uczestnictwa oraz o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Informacji udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat kursu:

PZDR Tarnów  tel./fax 14/ 6743079 lub 14/6743020 oraz 691888943 (Kierownik Centrum)

Adres korespondencyjny:

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy MODR z siedzibą w Karniowicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

33-100 Tarnów  ul. Mostowa 14  p. 109

eugeniusz.tadel@modr.pl

Opłatę za szkolenie, materiały szkoleniowe (kilkaset stron  plus materiały na nośniku elektronicznym, kalkulatory, tabele, pomiarowe naczynia kalibracyjne, odzież ochronna itp.)  i egzamin w łącznej kwocie 1000,00 zł  plus ewentualnie 177,00 zł za pełne wyżywienie należy przelać na konto  organizatora.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach  

BGK   53113011500012127445200002

Po wcześniejszym  uzgodnieniu  można  również  dokonać   wpłaty  gotówką  w dniu  rozpoczęcia  szkolenia.

Zastrzega się prawo  zmiany terminu  kursu  w przypadku bardzo niskiej frekwencji. Ze względu na  bezterminowy  charakter  ważności świadectwa  kursy te są  organizowane  w ostatnich latach  stosunkowo rzadko.

Prosimy o możliwie wczesne zgłoszenie uczestnictwa ze względu na konieczność  druku materiałów szkoleniowych  oraz rezerwacji  zakwaterowania.| Opracowane przez Admin |