Wiadomości

WAŻNE! Nowe zasady przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie w 2018 r. (e-wniosek)

Komisja Europejska nałożyła obowiązek na kraje członkowskie, by od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW rolnicy składali tylko przez internet. Wnioski w formie papierowej można byłoby składać tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach.

W odpowiedzi na te oczekiwania resort rolnictwa przygotował projekt zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, a ARiMR nową aplikację e-wniosku tak, by był on bardziej intuicyjny i zrozumiały dla rolników.

ARiMR planuje przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej, której celem jest  przedstawienie zalet składania wniosków przez internet, a także praktyczne przygotowanie rolników i doradców do korzystania z nowej aplikacji przez prezentację jej wersji demonstracyjnej oraz filmów instruktażowych, krok po kroku wyjaśniających, jak ten program działa. Rolnicy, którzy nie mają  dostępu do internetu, by złożyć wniosek będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników.   

Składaniu wniosku w formie elektronicznej służyć ma od 2018 r. aplikacja eWniosekPlus z wykorzystaniem tzw. kreatora wypełniania dokumentu, który przeprowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Dzięki korzystaniu z tego programu rolnik zyskuje:  

•   Dane we wniosku wygenerowane  na podstawie danych z wnioskuz poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych.

•   Możliwość złożenia wniosku w uproszczonym trybie przez rolników spełniających określone kryteria.

•   Automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw.

•  Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników.

•   Wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach  we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze  względu na stwierdzone nieprawidłowości.

•   Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.

•   Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników, co w konsekwencji przyspiesz vy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.

Dodatkowo zaletą nowej aplikacji jest możliwość złożenia wniosku przy wykorzystaniu tabletu lub smartfonu.

W projekcie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wprowadza uproszczony tryb ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW dla rolników z tych gospodarstw, których sytuacja nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem, zawarto też przepis przejściowy. Zgodnie z nim w 2018 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnik będzie mógł złożyć w biurze powiatowym ARiMR papierowe oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku o dopłaty z poprzedniego roku.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie:

•  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową lub płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, lub płatność do owiec, lub płatność do kóz, lub płatność niezwiązaną do tytoniu, lub

•   w ramach PROW 2007-2013 o wypłatę pomocy na zalesianie, lub

•  w ramach PROW 2014-2020 o przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Termin składania takich oświadczeń wyznaczono na okres od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

opracowanie: Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW| Opracowane przez Admin |